☰ Menu
ZS Nr 9 Koszalin
Dwa symbole nałożone na siebie błyskawica i duża omega

Wtorek 03.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 9, im. Romualda Traugutta w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 9 w Koszalinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu,
 • Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Wiktorowski.
 • E-mail: wiktorowski@zs9elektronik.pl
 • Telefon: 94 342 53 08

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9, im. Romualda Traugutta w Koszalinie
 • Adres: ul. Jedności 9
  75-401 Koszalin
 • E-mail: sekretariat@zs9elektronik.pl
 • Telefon: 94 342 53 08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Jedności 9:

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne, które  nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu dla wózków, brakuje poręczy).
 • Budynek nie posiada windy.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 • W pobliżu wejścia znajduje się sekretariat, w którym  można złożyć dokumenty.
 • Na parterze znajduje się gabinet dyrektora.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przed budynkiem brak dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta znajduje się na pierwszym i drugim piętrze nie posiadająca dostosowania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Budynek przy ul. Wańkowicza 26:

 • Do budynku prowadzi wejście główne, które  nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu dla wózków, brakuje poręczy) oraz wejście od podwórka posiadające dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 • W pobliżu wejścia znajduje się sekretariat, w którym  można złożyć dokumenty.
 • Na parterze znajduje się gabinet wicedyrektora.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przed budynkiem brak dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta znajduje się na parterze, pierwszym i drugim piętrze nie posiadająca dostosowania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Wytworzył:
Maciej Wiktorowski
(2020-10-29)
Udostępnił:
Maciej Wiktorowski
(2020-10-29 14:51:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Wiktorowski
(2022-03-30 12:13:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 89118