Archiwum przetargów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/ZS9/2017

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych
z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Moją perspektywą – ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV – 80000000-4

Ogłoszenie o zamówieniu - word

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - word

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - word

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy - word

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - word

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu - word

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/ZS9/2017

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych
z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Moją perspektywą – ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV – 80000000-4

Ogłoszenie o zamówieniu - word

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - word

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - word

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy - word

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - word

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu - word

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 3 /ZS9/2017

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych
z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Moją perspektywą – ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV – 80000000-4

Ogłoszenie o zamówieniu - word

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - word

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - word

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy - word

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - word

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu - word

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 4/ZS9/2018

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

 

 

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych
z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Moją perspektywą – ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CPV – 80000000-4

Ogłoszenie o zamówieniu - word

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - word

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - word

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy - word

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - word

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu - word

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/8.8/ZS9/2018

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych
z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Czas na zawodowca!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV – 80000000-4

Ogłoszenie o zamówieniu - word.pdf (zalecane)

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - word.pdf (zalecane)

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - word.pdf (zalecane)

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy - word.pdf (zalecane)

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - word.pdf (zalecane)

Załącznik nr 5 Wzór umowy - word.pdf (zalecane)

 

Zapytanie ofertowe 06.03.2018

W związku z realizacją projektu „Moją perspektywą-ZAWÓD!”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego naturalne warunki pracy dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

 

zapytanie ofertowe,

formularz oferty,

wzór umowy.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/8.6/ZS9/2018

(zamówienie na usługi społeczne)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych
z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Moją perspektywą - ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV – 80000000-4

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - word, .pdf (zalecane)

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - word, .pdf (zalecane)

Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - word, .pdf (zalecane)

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy - word, .pdf (zalecane)

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - word, .pdf (zalecane)

Załącznik nr 5 Wzór umowy - word, .pdf (zalecane)

 

Zapytanie ofertowe 06.04.2018

W związku z realizacją projektu „Moją perspektywą-ZAWÓD!”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych zapewniającego naturalne warunki pracy dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

 

Zapytanie ofertowe - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Formularz ofertowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Wzór umowy - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

 

Zapytanie ofertowe 09.04.2018

W związku z realizacją projektu „Czas na ZAWODOWCA”, realizowanym w ramach działania 8.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę mebli biurowych dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

Zapytanie ofertowe - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Formularz ofertowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Wzór umowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

 

Zapytanie ofertowe 20.04.2018

W związku z realizacją projektu „Czas na ZAWODOWCA”, realizowanym w ramach działania 8.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę programów i filmów multimedialnych z doradztwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

Zapytanie ofertowe - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Formularz ofertowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Wzór umowy - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

 

Zapytanie ofertowe 20.04.2018

W związku z realizacją projektu „Moją perspektywą-ZAWÓD!”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup usług gastronomicznych dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

 

Zapytanie ofertowe - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Formularz ofertowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Wzór umowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

 

Zapytanie ofertowe 20.04.2018

W związku z realizacją projektu „Moją perspektywą-ZAWÓD!”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup noclegów dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

 

Zapytanie ofertowe - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Formularz ofertowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Wzór umowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

 

14.05.2018 - W związku z realizacją projektu „Czas na ZAWODOWCA”, realizowanym w ramach działania 8.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na organizację egzaminu ECDL dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

  1. Zamawiający

Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, odbiorca: Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin

  1. Przedmiot Zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi

Organizacja egzaminu ECDL: przeprowadzenie egzaminów próbnych, wynajęcie oraz przygotowanie sali egzaminacyjnej oraz stanowisk komputerowych dla 4 osób na 4 moduły w dwóch terminach podanych przez zamawiającego za zgodą wykonawcy (po 2 moduły na jeden dzień), przeprowadzenie egzaminu z 4 modułów ( ECDL BASE: B1 - Podstawy pracy z komputerem, B2 - Podstawy pracy w sieci, B3 - Przetwarzanie tekstów, B4 - Arkusze kalkulacyjne.

 

Zapytanie ofertowe - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Formularz ofertowy - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

Wzór umowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/8.6/ZS9/2018 - 14.05.2018

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

 

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych

z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Moją perspektywą – ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CPV – 80000000-4

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Umowa nr 1 - wersja Word,

Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

Zał. nr 2 - Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Zał. nr 3 - Formularz ofertowy - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Zał. nr 5 - Wzór umowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

 

Zapytanie ofertowe - 15.05.2018

W związku z realizacją projektu „Czas na ZAWODOWCA”, realizowanym w ramach działania 8.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę programów i filmów multimedialnych z doradztwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

  1. Zamawiający

Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, odbiorca: Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin

  1. Przedmiot Zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi

Zakup i dostawa programów i filmów multimedialnych z doradztwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie na potrzeby wyposażenia Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPINKA

Zapytanie ofertowe - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Formularz ofertowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Wzór umowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

 

Zapytanie ofertowe - 15.05.2018

W związku z realizacją projektu „Moją perspektywą-ZAWÓD!”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę wyposażenia zapewniającego naturalne warunki pracy dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

  1. Zamawiający

Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin i Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin

  1. Przedmiot Zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi

Zakup i dostawa wyposażenia zapewniającego naturalne warunki pracy dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie na potrzeby przeprowadzenia praktyk zawodowych w ramach projektu „Moją perspektywą-ZAWÓD!”

Zapytanie ofertowe - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Formularz ofertowy - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

Wzór umowy - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

 

Zapytanie ofertowe - 21.05.2018

W związku z realizacją projektu „Czas na ZAWODOWCA”, realizowanym w ramach działania 8.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę mebli biurowych dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

  1. Zamawiający

Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, odbiorca: Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin

  1. Przedmiot Zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi

Zakup i dostawa mebli biurowych dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie na potrzeby wyposażenia Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPINKA

Zapytanie ofertowe - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Formularz ofertowy - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

Wzór umowy - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/8.6/ZS9/2018 - 25.05.2018

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

 

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych

z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Moją perspektywą – ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

CPV – 80000000-4

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

Zał. nr 2 - Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Zał. nr 3 - Formularz ofertowy - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Zał. nr 5 - Wzór umowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 3 /8.6/ZS9/2018 - 08.06.2018

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

 

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych

z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Moją perspektywą – ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV – 80000000-4

Ogłoszenie o zamówieniu - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

Zał. nr 2 - Wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Zał. nr 3 - Formularz ofertowy - wersja Word, wersja pdf (zalecane)

Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

Zał. nr 5 - Wzór umowy - wersja Wordwersja pdf (zalecane)

 

11.06.2018 - W związku z realizacją projektu „Czas na ZAWODOWCA”, realizowanym w ramach działania 8.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup noclegów dla uczniów Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

  1. Zamawiający

Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

Odbiorca: Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin

  1. Przedmiot Zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi

Zakup noclegów dla uczniów Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie na potrzeby przeprowadzenia staży zawodowych w ramach projektu „Czas na Zawodowca”

ogłoszenie o zamówieniu wersja Wordwersja pdf. (zalecana)

formularz ofertowy wersja Wordwersja pdf. (zalecana)

wzór umowy wersja Wordwersja pdf. (zalecana)

 

14.06.2018 - W związku z realizacją projektu „Czas na Zawodowca”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.8, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup usługi gastronomicznej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie

Zamawiający

Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin i Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin

Przedmiot Zamówienia stanowi:

Zapewnienie wyżywienia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie na potrzeby przeprowadzenia praktyk zawodowych w ramach projektu „Czas na Zawodowca”

ogłoszenie o zamówieniu wersja Wordwersja pdf. (zalecana)

formularz ofertowy wersja Wordwersja pdf. (zalecana)

wzór umowy wersja Wordwersja pdf. (zalecana)

 

23.08.2018 - W związku z realizacją projektu „Czas na Zawodowca”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.8, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie na potrzeby wyposażenia Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPINKA

Zamawiający

Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin i Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin

Przedmiot Zamówienia stanowi:

zakup i dostawę materiałów biurowych dla Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie na potrzeby wyposażenia Szkolnego Punktu Informacji i Kariery SPINKA w ramach projektu „Czas na Zawodowca”

ogłoszenie o zamówieniu wersja pdf.

formularz ofertowy wersja pdf.

wzór umowy wersja pdf.

 

22.11.2018 - W związku z realizacją projektu „Czas na Zawodowca”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.8, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

Zamawiający

Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin i Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin

CPV - 80000000-4

ogłoszenie o zamówieniu - wersja pdf

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu - wersja pdf

Załącznik nr 2 wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja pdf

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - wersja pdf

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja pdf

Załącznik nr 5 wzór umowy - wersja pdf

 

22.11.2018 - W związku z realizacją projektu „Moją perspektywą - ZAWÓD”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.6, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

Zamawiający

Gmina Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin i Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, ul. Jedności 9, 75-401 Koszalin

CPV - 80000000-4

ogłoszenie o zamówieniu - wersja pdf

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu - wersja pdf

Załącznik nr 2 wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja pdf

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - wersja pdf

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja pdf

Załącznik nr 5 wzór umowy kurs Simatic- wersja pdf

Załącznik nr 6 wzór umowy kurs Auto CAD- wersja pdf

Załącznik nr 7 wzór umowy kurs eksploatacyjny do 1 kV- wersja pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 5/ZS9/2018 - 23.12.2018

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu„Moją perspektywą –ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV –80000000-4

ogłoszenie o zamówieniu - wersja pdf

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu - wersja pdf

Załącznik nr 2 wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja pdf

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - wersja pdf

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja pdf

Załącznik nr 5 wzór umowy - wersja pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 - 20.05.2019

(dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie)

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu„Moją perspektywą –ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV –80000000-4

zapytanie ofertowe - wersja pdf

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienie - wersja pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - wersja pdf

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - wersja pdf

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja pdf

Załącznik nr 5 wzór umowy - wersja pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 1/2019 - 20.05.2019

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu„Moją perspektywą –ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV –80000000-4

ogłoszenie o zamówieniu - wersja pdf

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu - wersja pdf

Załącznik nr 2 wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja pdf

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - wersja pdf

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja pdf

Załącznik nr 5 wzór umowy - wersja pdf

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM - 30.05.2019

(zakup i dostawa odzieży roboczej)

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu„Moją perspektywą –ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapytanie ofertowe - wersja .doc

Załącznik nr 2 formularz ofertowy - wersja .doc

Załącznik nr 3 wzór umowy - wersja .doc

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM - 07.06.2019

(usługa hotelarska - noclegi w Szczecinku)

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu„Moją perspektywą –ZAWÓD!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapytanie ofertowe - wersja .pdf

Załącznik nr 2 formularz ofertowy - wersja .pdf

Załącznik nr 3 wzór umowy - wersja .pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2 / 8.8 / ZS9 / 2019 - 18.10.2019

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych

z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Czas na ZAWODOWCA!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV – 80000000-4

ogłoszenie o zamówieniu - wersja doc

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu - wersja doc

Załącznik nr 2 wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja doc

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - wersja doc

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja doc

Załącznik nr 5 wzór umowy - wersja doc

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 3 / 8.8 / ZS9 / 2019 - 29.10.2019

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych

z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Czas na ZAWODOWCA!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV – 80000000-4

 

ogłoszenie o zamówieniu - wersja pdf

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu - wersja pdf

Załącznik nr 2 wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja pdf 

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - wersja pdf

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja pdf

Załącznik nr 5 wzór umowy - wersja pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 4 / 8.8 / ZS9 / 2019 - 29.10.2019

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych

z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Czas na ZAWODOWCA!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV – 80000000-4

 

ogłoszenie o zamówieniu - wersja pdf

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu - wersja pdf

Załącznik nr 2 wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja pdf

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - wersja pdf

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja pdf

Załącznik nr 5 wzór umowy - wersja pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 5 / 8.8 / ZS9 / 2019 - 21.11.2019

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych

z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Czas na ZAWODOWCA!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV – 80000000-4

 

ogłoszenie o zamówieniu - wersja doc; wersja pdf;

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu - wersja doc; wersja pdf;

Załącznik nr 2 wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja doc; wersja pdf;

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - wersja doc; wersja pdf;

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja doc; wersja pdf;

Załącznik nr 5 wzór umowy - wersja doc; wersja pdf;

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 6 / 8.8 / ZS9 / 2019 - 14.12.2019

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych

z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Czas na ZAWODOWCA!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV – 80000000-4

 

ogłoszenie o zamówieniu - wersja docwersja pdf;

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu - wersja docwersja pdf;

Załącznik nr 2 wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja docwersja pdf;

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - wersja doc; wersja pdf;

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja doc; wersja pdf;

Załącznik nr 5 wzór umowy - wersja docwersja pdf;

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1 / 8.8 / ZS9 / 2020 - 11.10.2020

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi)

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.138o

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

Realizację szkoleń i kursów dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
z Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w ramach projektu
„Czas na ZAWODOWCA!”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 CPV – 80000000-4

ogłoszenie o zamówieniu - wersja docwersja pdf;

Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu - wersja docwersja pdf;

Załącznik nr 2 wykaz wykonanych usług szkoleniowych - wersja docwersja pdf;

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - wersja docwersja pdf;

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wersja docwersja pdf;

Załącznik nr 5 wzór umowy - wersja docwersja pdf;

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY - 24.06.2020

 

Dyrektor ZS Nr 9 w Koszalinie Joanna Rydzewska ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokalu na sklepik szkolny w budynku szkoły przy ulicy Wańkowicza 26

w Koszalinie.

Warunki i tryb przeprowadzenia przetargu umieszczone są

w regulaminie konkursu (link do regulaminu)

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach do dnia wskazanego w ogłoszeniu z dopiskiem "Przetarg na wynajem sklepiku szkolnego w ZS Nr 9

ul. Wańkowicza 26- nie otwierać do 9.07.2020 r. do godz. 10.00 "w sekretariacie szkoły. Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.

 

 

 

Wytworzył:
Karolina Suchomska / Anetta Kolanek
Udostępnił:
Maciej Wiktorowski
(2021-01-21 13:21:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Wiktorowski
(2021-01-21 13:59:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki