Zasady wydawania druków

Zasady wydawania druków:

Szkoła prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania. Druki wydawane są za pokwitowaniem. Wydaje się je zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów.

Duplikaty świadectw i legitymacji wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej kierowany do dyrektora szkoły.

Wytworzył:
Jolanta Kaszak
Udostępnił:
Maciej Wiktorowski
(2004-02-23 12:28:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Wiktorowski
(2009-02-22 21:11:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki