Sprawozdawczość budżetowa

 

Sprawozdawczość budżetowa

Rb – 28s z wykonania planu wydatków
Rb – 27s z wykonania planu dochodów

informację o stanie środków na rachunku bankowym, stanie zatrudnienia
i wynagradzania,
Rb – N o stanie należności,
Rb – Z o stanie zobowiązań oraz bilans roczny

Rb WSa - o wydatkach strukturalnych

Zespół Szkół nr 9 sporządza sprawozdania na podstawie ksiąg rachunkowych.

Sporządza się sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.
Należą do nich:

Rb - 27S, Rb - 28S, Rb - N, Rb - Z, Rb - WSa.

Bilans jednostki budżetowej, Rachunek zysków i strat jednostki, Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Wytworzył:
Barbara Surosz
Udostępnił:
Maciej Wiktorowski
(2004-02-23 10:41:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Wiktorowski
(2014-10-23 14:18:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki