Wykaz kontroli

 

 

 

 

 • Podsumowanie wyników kontroli przeprowadzonej przez Urząd Miasta w dniach 15.03.2004r. - 2.04.2004r. (plik do pobrania)
 • Kontrola Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego 20.08.2008r.
 • Kontrola Kuratorium 15.01.2009r. (rej. 22/2009).
 • Kontrola Kuratorium Delegatura w Koszalinie 04.06.2009r. (Kontrola pracowni komputerowych).
 • Urząd Miejski Wydział Edukacji 14.08.2009 (realizacja zadań remontowych i przygotowanie placówki do rozpoczęcia roku szkolnego).
 • Obserwator kuratoryjny 03.11.2009 (Obserwacja matury próbnej z matematyki).
 • Kontrola zarządzona przez Prezydenta Miasta Koszalina zrealizowana przez Urząd Miejski Koszalin - 15.05 - 7.06.2010r. - "Kompleksowa kontrola obejmująca sprawy organizacyjno - prawne oraz gospodarkę finansową.
 • Kontrola wykonana przez Inspektora Kontroli ZUS - 1.07.2010r. - "Kontrola zgodna z art. 86 Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych".
 • Kontrola Starszego Wizytatora Elżbiety Stankowskiej - 25.10.2010r. - "Weryfikacja arkusza rekrutacji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych".
 • Państwowa Inspekcja Pracy 26-30.11.2010r. - zakres: przestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa pracy.
 • Kuratorium 16.12.2010r. - w zakresie dostosowania zapisów statutu i organizacji roku szkolnego, wynikających ze zmian rozporządzenia MEN oraz realizacji apelu MEN o przeciwdziałaniu zażywania dopalaczy przez uczniów.
 • Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie 28.03.2011r. - dotycząca zgodności organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Kuratorium 7.09.2011r. w zakresie organizacji pracy szkoły.
 • Państwowa Inspekcja Pracy - 24 - 30.10.2012r. - w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 20.12.2012r. - "Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce nauczania i wychowania".
 • Inspektor Biura Kontroli UM Koszalin - 14-15.05.2013r. - "Planowanie wydatków na rok 2012r.".
 • Wizytator KO Szczecin delegatura Koszalin - 07.08.2013r. - "Prawidłowość dokumentowania przebiegu awansu zawodowego nauczyciela".
 • Inspektor Wydziału Edukacji - 20.08.2013r. - "Przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014".
Wytworzył:
Joanna Rydzewska
Udostępnił:
Maciej Wiktorowski
(2004-04-19 11:01:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Wiktorowski
(2013-09-10 23:47:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki