Status dyrektora

Powierzenie Pani Anecie Wilk stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie
na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2028 roku
na podstawie art. 63 ust. 1, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
- Zarządzenie Nr 846/2892/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 lipca 2023 roku.

Wytworzył:
Tomasz Pukiewicz
(2022-10-10)
Udostępnił:
Maciej Wiktorowski
(2004-02-23 10:48:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Wiktorowski
(2023-09-14 11:32:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki